CHÚNG TÔI LÀ AI?


Hope Remains (Tạm dịch: Còn Lại Hy Vọng) được thiết kế bởi người theo
đạo Chúa có mong muốn chân thành là cắt đứt những định kiến và những
thông tin sai lệch về món quà tính dục của Chúa.


Vì lý do đảm bảo an ninh, chúng tôi không xác định danh tính bằng tên hay
địa điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi được yêu cầu liệt kê bằng cấp của
trưởng dịch giả. Người này, Rev. C., bắt đầu độc lập nghiên cứu tiếng Hy
Lạp koine vào năm 1968, được chỉ dẫn bởi những người thầy Hy Lạp bản
địa. Rev. C bắt đầu học tiếng Hê-bơ-rơ, từ tiếng Hê-bơ-rơ hiện đại, rồi sau đó
chuyển sang học tiếng Hê-bơ-rơ Kinh Thánh, vào năm 1970, dưới sự dạy dỗ
và giám hộ của thầy người Y-sơ-ra-ên (Israel) tên B.K. Ông ấy sau này dạy
bằng cả hai ngôn ngữ tại một trường Cao Đẳng Kinh Thánh trong nhiều năm.
Ông học thêm thần học, quản lý hội thánh, v…v…, tại hai trường Kinh Thánh
ở New York, và học luận văn nghiên cứu và khoa học nhân văn tại State
University of New York. Ông là tác giả của giáo trình huấn luyện được sử
dụng bởi hai giáo phái của Thiên Chúa giáo. Rev. C. có sắc phong mục sư, là
cựu mục sư và cựu Hiệu trưởng của một trường Kinh Thánh. Ông ấy là tác
giả của nhiều sách thần học, và đã làm nhiều công tác phiên dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ, Hy Lạp và tiếng Nga. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản bằng
tiếng Anh, tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Đã quá nhiều năm rồi, những người có xu hướng tính dục khác với dị tính, và
người chuyển giới, đã bị lề hóa trong nhà thờ, hội thánh, bị làm cho cảm thấy
bẩn thỉu, vô dụng, v…v… Đôi khi họ là nạn nhân của cái chỉ có thể gọi là sự
tra tấn tâm linh và cảm xúc. Và khi họ cuối cùng không thể thay đổi bản
thân, họ thường bị xua đuổi, và họ rốt cuộc từ bỏ Chúa, lầm tin rằng Người
đã từ bỏ họ.
  
Những người khác thì bị lầm tin, nghĩ rằng họ có thể trở thành con người
khác không phải là chính họ, và một số đã giữ ảo tưởng này nhiều năm, chỉ
để bị suy sụp khi cuối cùng điều này thất bại. Những sự tự huyễn như vậy
thường dẫn đến trầm cảm, ghê tởm bản thân, mất niềm tin vào Chúa, và thậm
chí là tự sát.
  
Chúng tôi không phải là thần học giả “tự do”. Chúng tôi không chối bỏ, cho
rằng thánh kinh là không liên quan đến thời đại ngày nay. Chúng tôi tin rằng
Kinh Thánh, trong nguyên văn bản gốc, là lời Chúa không sai sót. Chúng tôi
gắng sức để vượt qua những phần dịch sai lệch xuất hiện trong bản dịch tiếng
Anh của lời thánh, sử dụng các văn bản tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy Lạp còn
sót lại.


Lịch sử của chúng tôi


Quá trình nghiên cứu tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy Lạp, cũng như lịch sử giáo
hội và thế giới liên quan đến tính dục, bắt đầu đối với chúng tôi vào năm
1980, và tiếp tục cho đến ngày nay. Khi dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy
Lạp sang tiếng Anh, chúng tôi thường bỏ qua các tài liệu tôn giáo, vốn được
biết là đã thay đổi nghĩa vì lý do giáo lý (không chỉ về chủ đề này). Chúng tôi
muốn chủ yếu dựa vào các nguồn ngôn ngữ thế tục (tách biệt khỏi tôn giáo) –
mục đích duy nhất của chúng là hiểu đúng ngôn ngữ.